21 Wrzesień 2021 04:11
Menu
Z życia szkoły
Warzywno-owocowe lud...
Dzień Kropki w Trzy...
Spacer do parku klas...
Uczniowie SP 13 Mist...
Małgosia znów najl...
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Menu
Z życia szkoły » Wydarzenia 2020/2021 » Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Myślenie krytyczne jest ponadczasową kompetencją, która pomaga w optymalnym rozwoju każdego człowieka. Na myślenie krytyczne nigdy nie jest za wcześnie czy za późno. Im bardziej świadoma jednostka, tym bardziej świadome społeczeństwo. Człowiek powinien umiejętnie oceniać przeciwstawne argumenty i dowody, rozpoznawać stanowiska, wnioski i argumenty w oparciu o wiedzę i fakty. Nasi uczniowie, w zakresie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, wnikliwie i logicznie rozważali problemy trudne, odległe od ich codziennej rzeczywistości. Trudy zdalnej nauki nie pomagały, ale wielu uczniów nauczyło się korzystać z dostępnej w rozmaitych źródłach wiedzy. Swoje zdanie przedstawiali w sposób jasny i zrozumiały. Poniżej wybrane odpowiedzi uczniów klas ósmych na pytanie:
Czy członkostwo w UE ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa każdego z obywateli Polski?
Zapraszam do lektury.
Jakub
Cóż, jest to zależne od informacji o UE, które są znane dla danego człowieka. Jedna osoba powie, że członkostwo w UE jest bez sensu, ponieważ nie widzi, co dzięki niemu ma, a drugi człowiek będzie widział na jego temat same pozytywy. Jest jednak jasne, że egzystencja w UE poprawiła jakość życia wielu Europejczyków. Podam na przykład Polskę. Dzięki dotacjom z UE, w życie weszło wiele projektów, które normalnie nie byłyby możliwe. Aczkolwiek Wielka Brytania opuściła UE. Dlaczego? Ponieważ tak bogaci członkowie muszą wspierać pieniężnie biedniejsze państwa UE, a same zyskują z tego bardzo mało. Więc oczywistym jest to, że istnienie Brytyjczyków w UE było dla nich bez sensu. Bardzo podobnym przykładem byłaby Szwajcaria, która spełnia wszystkie wymagania członkostwa w UE, ale nie wybiera tej drogi ze względów finansowych.
Wpływ bycia w UE na poczucie bezpieczeństwa obywateli Polski jest bardzo duży, aczkolwiek jest potwierdzone naukowo, że świadomość o profitach, które płyną z członkostwa w UE powoli zanika. Dostajemy jednak od niej bardzo dużo. Podam na przykład to, że członkowie UE nie muszą używać paszportów, by podróżować w całej UE. Zyskujemy również zdecydowanie łatwiejszy handel pomiędzy państwami członkowskimi, niż byłoby to bez UE. Poczucie bezpieczeństwa jest gwarantowane również przez kartę praw podstawowych UE, która gwarantuje równość religijną, płciową, czy etniczną. Tak więc, w odpowiedzi na hipotezę zadaną na początku odpowiadam, że ewidentnie ma duży wpływ.
Michał
Moim zdaniem członkostwo w UE ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa każdego z obywateli, ponieważ obecność w niej obejmuje wiele dziedzin życia społecznego. System bezpieczeństwa należy do II filaru Unii Europejskiej. Jego najważniejszy cel to umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw, umacnianie pokoju i bezpieczeństwa w skali międzynarodowej, popieranie współpracy, upowszechnienie zasad demokracji i ochrony praw człowieka. Wszystko to powoduje, że obywatel może czuć się bezpiecznie we własnym kraju i w każdym kraju Unii.
W Unii współpracują ze sobą policje różnych krajów. Fundusze unijne są też przekazywane na obronę granic Unii, wzmocnienie bezpieczeństwa państw czy ratownictwa (np. projekt unijny „Bezpieczny Bałtyk”). Stabilność i zachowanie pokoju są najważniejszymi celami Unii. Dla Polaków jest to ważne, gdy za naszymi granicami jest niespokojnie.
Unia dba, by wszystkie państwa były demokratyczne i przestrzegały praw człowieka. Zasady te spisane są w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Obecność w Unii daje nam bezpieczeństwo militarne, gospodarcze, finansowe, dotyczące praw, a nawet bezpieczeństwo zdrowotne.
Małgorzata
Uważam, że członkostwo w Unii Europejskiej ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa każdego z obywateli Polski. Jest tak chociażby dlatego, że aby móc w ogóle przystąpić do tej „Europejskiej rodziny” trzeba spełnić określone warunki, jak np. państwo nie może prowadzić wojny z innym państwem bądź państwami, musi być ono demokratyczne, nie może mieć zbyt wielu długów w bankach, a także musi uzyskać zgodę innych członków UE na przyjęcie go do wspólnoty, co stanowi coś na kształt „sprawdzianu” sprawowanej władzy w państwie. Po pozytywnym jego rozpatrzeniu członkowie mogą „spać spokojnie”, bo oznacza to, że żyją w dobrym, demokratycznym państwie, w którym władza liczy się ze zdaniem i poglądami swoich obywateli. Ponadto UE piastuje rolę stróża pokoju. Kraj należący do Unii może liczyć na pomoc militarną ze strony innych państw, co również przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa, ponieważ każdy obywatel może czuć, że w razie wojny, jego państwo nie zostanie na polu bitwy samo.
Dodatkowo Unia Europejska wyznaje wartości poszanowania godności człowieka, wolności, wcześniej już wspomnianej demokracji, równości, państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Aby w państwach członkowskich utrzymać ład, porządek i stosowanie się do wyżej wymienionych wartości, stworzono unijny mechanizm, który pozwala stwierdzić, czy dane państwo, należące do Unii poważnie i stale narusza unijne wartości oraz ewentualnie umożliwia nałożenie sankcji. W konsekwencji, jako państwo członkowskie, możemy mieć pewność, że ktoś piastuje nadzór nad tym, co dzieje się w naszym kraju, a inne państwa zawsze mogą wyrazić sprzeciw w przypadku, gdy łamane są prawa obywatelskie, czy wartości UE oraz powstrzymać złe rzeczy dziejące się w państwie.
Ponadto z członkowstwa w Unii Europejskiej płyną także korzyści majątkowe. Istnieją bowiem dotacje unijne, które dane państwo ma przeznaczyć na określony cel. W ostatnim czasie trwają obrady na temat dotacji na odbudowę gospodarki po pandemii. Możemy więc czuć się bezpiecznie pod względem utrzymywania, a nawet rozwijania gospodarki. Często z tych pieniędzy finansowane są nowoczesne sprzęty medyczne, nowe drogi oraz sprzyjające nowym technikom maszyny rolnicze. Dzięki temu mamy szansę żyć w państwie dostosowującym się do pędzącego świata i nie musimy obawiać się, że zostaniemy w „technologicznym tyle”. Możemy mieć pewność, że jeśli tylko pieniądze zostaną dobrze spożytkowane, będziemy żyć w kraju rozwijającym się, dbającym o finansowe oraz zdrowotne bezpieczeństwo swoich obywateli.
Dzięki należeniu do Unii Europejskiej, obywatele Polski mogą przemieszczać się za granicę swojego kraju, bez konieczności posiadania paszportu, polscy uczniowie mogą podjąć naukę w szkołach i na uczelniach w innych państwach należących do UE, a dorośli mogą zacząć pracować w innym kraju. Umożliwia to także uczestnictwo w projekcie „Erasmus”, który jak wszyscy wiemy, poszerza horyzonty młodzieży, pozwala poznać inną kulturę oraz oswoić się z językami obcymi. Wszystkie te czynniki mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli Polski w sferze nauki i rozwijania swoich umiejętności czy możliwości, a także obywatel nie musi martwić się, że nie będzie mógł podjąć pracy za granicą czy, że nie będzie mógł przekroczyć granicy bez paszportu.
Podsumowując, wszystkie te czynniki mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w różnych dziedzinach ludzkiego życia. Myślę, że warto jednak zaznaczyć, że nie da się wytypować tutaj najważniejszego czynnika wpływającego na poczucie bezpieczeństwa, gdyż wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy odgrywają bardzo istotną rolę w życiu obywatela Polski i dzięki nim może żyć w pełni szczęśliwy, nie martwiąc się o losy swojej ojczyzny.


Programy realizowane w naszej szkole