19 Sierpień 2019 05:52
Menu
Z życia szkoły
Wyniki ogólnopolski...
Pierwsze koty za płoty
Wiedzą wszystko o ...
Jesteśmy Mistrzami ...
Powiatowy turniej w ...
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Rusza rekrutacja uczniów do klas pierwszych!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Pabianicach informuje, że trwają zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.


1) Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły
do 28 lutego 2019 r.

zamieszkałe poza obwodem szkoły jeśli w szkole są wolne miejsca –
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego
wniosku rodziców(prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły
do 28 lutego 2019r.

2) Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły
od 04 marca 2019r. do 08 marca 2019r.

3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów spoza obwodu szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Określa je uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach.

4) W dniu 11 marca 2019r. – nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

5) Do 15 marca 2019r. – potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów)
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6) W dniu 29 marca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

7) Jeśli szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami
dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające –
od 03 czerwca 2019r. do 16 sierpnia 2019r.


Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacji udziela także sekretariat szkoły (tel. 42 215 89 78 lub 512 109 418)

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły.

Programy realizowane w naszej szkole