26 Września 2022 10:56
Menu
Z życia szkoły
Narodowe Czytanie
„Zaczarowany świa...
Wycieczka do Torunia
Wycieczka do Warszawy
Akcja "Żonkile"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Świetlica

Praca szkolnej świetlicyBrak obrazka

Zapraszamy dzieci klas I - III, które nie mogą mieć zapewnionej opieki rodziców w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.


W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, Brak obrazka umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.

Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.


Celem działalności świetlicy jest:
 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • Brak obrazka
 • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • Brak obrazka
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I - III

Zapraszamy do galerii zdjęć naszej świetlicy: Otwórz galerię
Programy realizowane w naszej szkole