21 Maj 2018 01:23
Menu
Z życia szkoły
Dwa pierwsze miejsca...
Rady na odpady
I Rajd Pieszy ,, Poz...
Nasze rady na odpady.
Piątoklasiści chwa...
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Rada Rodziców
Szanowni Państwo!
Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców. Współpracuje z Dyrekcją szkoły, Pedagogiem szkolnym oraz Samorządem uczniowskim. Rada Rodziców prowadzi działania zmierzające do doskonalenia działalności szkoły, a w szczególności pomaga przy realizacji celów i jej zadań. Zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły i jednocześnie ustala zasady użytkowania tych środków.
Rada Rodziców corocznie wydaje środki finansowe na:
-pomoce dydaktyczne,
-nagrody książkowe dla najlepszych uczniów,
-nagrody pieniężne dla klas w konkursie na wpłaty na Radę Rodziców,
-bale karnawałowe, dyskoteki szkolne, dekoracje,
-dofinansowanie konkursów szkolnych,
-dofinansowanie atrakcji podczas pikników rodzinnych,
-wydatki okolicznościowe,
-słodycze,
-kwiaty.
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci. Dlatego też zachęcamy do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Wszelkie zapytania, wątpliwości lub propozycje prosimy kierować na adres: radarodzicow_sp13@wp.pl

Skład Rady Rodziców 2017/18

Przewodnicząca : Marzena Kaczorowska
Z-ca przewodniczącej : Sławomir Śpionek
Sekretarz : Danuta Nierychlewska
Skarbnik: Joanna Pytko
Komisja rewizyjna : Katarzyna Fertała, Dariusz Adamek, Aneta Rzepkowska

Członkowie Rady Rodziców :
Kamila Klimek (kl. Ia)
Adela Majchrzak, Magdalena Jędrzejewska (kl. Ib)
Monika Łabęda, Sylwia Rosiak (kl.IIa)
Jacek Chojnowski (kl.IIIa)
Monika Błaszczyk (kl.IIIb)
Katarzyna Fertała (kl.IIIc)
Dariusz Adamek, Marzena Pyszel (kl.IIId)
Izabela Czapińska (kl.IVa)
Aneta Rzepkowska, Monika Serednicka (kl.IVb)
Katarzyna Jankowska (kl.IVc)
Patrycja Moczkowska (kl.Va)
Marzena Kaczorowska, Marek Cholewiński (kl.Vb)
Krzysztof Dankowski (kl.VIa)
Sławomir Śpionek(kl.VIb)
Danuta Nierychlewska (kl.VIIa)
Monika Gramsz (kl.VIIb)
Joanna Pytko, Monika Olkusz (kl.VIIc)

Informacje Rady Rodziców
Składka na Radę Rodziców.
Rada Rodziców uchwala nagrodę dla wszystkich klas, w których do 31.03.2017 zostanie zebrana składka na RR w wysokości co najmniej 80% pełnej, należnej kwoty składek w danej klasie. Za pełną, należną kwotę rozumie się składkę od osoby, w wysokości:
-50 zł za jedno dziecko,
-25 zł za więcej niż jedno dziecko uczęszczające do naszej szkoły.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca kwietnia.
Nagrodą w konkursie będzie kwota w wysokości :
1 miejsce - 40%
2 miejsce -30%
3 miejsce- 20%
pozostałe klasy -10% sumy zebranych składek na potrzeby danej klasy, które określi wychowawca.
Ostateczną decyzję o wyborze nagrody , wychowawcy klas skonsultują z Radą Rodziców.
Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawców lub na konto Banku Pocztowego 39 1320 1449 2665 8429 2000 0001

Wydatki z funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017
Pomoce dydaktyczne 220zł
Nagrody książkowe 699,42 zł
Nagrody pieniężne dla klas w konkursie na wpłaty na RR 1368,90 zł
Bale karnawałowe, dyskoteki szkolne, dekoracje 71912,23 zł
Dofinansowanie konkursów szkolnych 1376,08 zł
Dofinansowanie pikników rodzinnych 903,20 zł
Wydatki okolicznościowe 693,63 zł
Słodycze 685,66 zł
Kwiaty 525 zł
Parking rowerowy 6986,12 zł
Kiermasze 1643,93 zł
Dziennik elektroniczny 590,40 zł
Pozostałe 429,04 zł
Razem 18033,61 zł


Ubezpieczenie dzieci w szkole.
W tym roku spośród kilku ofert, przedstawionych przez przedstawicieli ubezpieczeniowych, Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie w firmie COMPENSA.
Obsługą ubezpieczenia zajmuje się pan Maciej Kocik, tel. 668-348-182.
Programy realizowane w naszej szkole